وردپرس

.بلاگ نوشته ها

تحقیقات، مطالعات و مقالات علمی و آخرین رویداد های شفاخانه چشم روشنا را در این قسمت دنبال کنید.

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

پوهنمل دکتور عزیزالرحمن نیازی استاد دیپارتمنت صحت عامه و امراض انتانی پوهنحی طب هرات

پوهنیار دکتور سید فاروق حسینی استاد دیپارتمنت جراحی پوهنحی طب هرات

چکیده

مقدمه: سندروم التهاب قرنی-منضمی یا Epidemic Keratoconjunctivitis (EKC) از جملۀ شایع­ترین انتانات چشم است که توسط ادینویویروس­ها ایجاد می­شود. این سندروم بسیار ساری بوده باعث ایجاد اپیدیمی­های گسترده می­شود. در شهر هرات از سه سال به این طرف، این سندروم شیوع گسترده­ای یافته و خطرات صحت عامه­ای زیادی را ایجاد کرده­است.

هدف: هدف این تحقیق را ارزیابی تنوع کلینیکی EKC، اختلاطات، و سطح آگاهی مریضان در بارۀ این سندروم بوده­است.

روش کار: این تحقیق به شکل prospective بالای یک صد مریض مصاب به EKC انجام شد. از هر مریض تاریخچۀ مکمل گرفته شده، قوۀ دید مریضانِ مشکوک تعیین و مریضان تحت معاینۀ دقیق چشم قرار گرفتند. برعلاوه، عقدات لمفاوی اطراف گوش مریضان نیز با انگشت جس گردید. برای ارزیابی معلومات مصابین دربارۀ این سندروم نیز پرسشنامه­ای ترتیب و خانه­پری شد.

نتایج: در دو سوم واقعات، تظاهرات کلینیکی تنها در یک چشم واقع شده و ۶۷% واقعات در ماه­های میزان و زمستان به ثبت رسید. فراوان­ترین تظاهرات کلینیکی مرض را سرخی چشم، عکس­العمل فولیکولر منضمه، افرازات قیحی-مخاطی، تورم پلک­ها، و اشکریزی تشکیل ­داد. بزرگ و دردناک شدن عقدات لمفاوی اطراف گوش، انفلتریشن­های زیر طبقۀ اپیتیل و غشای کاذب روی منضمه به ترتیب فراوان ترین اختلاطات در بین مصابین بودند. نیمی از مریضان در بارۀ EKC آگاهی داشته و فقط ۱۵% شان اهتمامات وقایوی را مراعات نموده­بودند.

نتیجه گیری: میزان آگاهی مردم در شهر هرات در بارۀ سندروم  EKC بسیار ناچیز است و فقط تعداد کمی اهتمامات وقایوی این سندروم را مراعات می­کنند. این مرض باعث ناراحتی زیاد مریضان شده و اختلاطات ناگواری همچون کاهش دید معند را به بار می­آورد.

کلمات کلیدی: التهاب منضمی-قرنی، EKC، سرخی چشم، اشک­ریزی، بزرگ شدن عقدات لمفاوی اطراف گوش، ارتشاحات زیر طبقۀ اپیتیل

EKC 2

لینک قسمت دوم!

 

دیدگاه (2)

  1. داکتر یونس اقبال - Reply

    تشکر .بسیار جای افتخار است که در افغانستان همچین تحقیقات انجام شود.چرا که اولا در اکثر کتاب ها تحقیقات انجام شده کشورهای دیگر گنجانده شده و ثانیا امیدوارم که عرصه دیگری و مهمتری از طبابت اغاز بکار شود و طبابت صرف محدود به خواندن کتاب و پسیو نباشد.
    همچنین پشنهاد میکنم تا تحقیقاتان را در جورنال ها مشهور دنیا به ثبت برسانید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *