وردپرس

.بلاگ نوشته ها

تحقیقات، مطالعات و مقالات علمی و آخرین رویداد های شفاخانه چشم روشنا را در این قسمت دنبال کنید.

نحوه درست استفاده از لنز های تماسی

در این ویدیو که توسط داکتران متخصص این شفاخانه ترجمه شده است، نحوه استفاده صحیح شامل نگه داری، گذاشتن و برداشتن لنز های تماسی را در چشم یاد خواهید گرفت. امید که این ویدیو بتواند به شما کمک کند تا به راحتی از لنز های تماسی و بدون عوارض جانبی استفاده نمایید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *