خدمات ما

ارائه ی بهترین خدمات با بالاترین کیفیت

با روشنا، روشنایی چشمانتان را محافظت کنید.

  • بینایی سنجی

    بینایی سنجی

    سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ بینایی‌ سنجی‌ را مراقبت‌ از بینایی‌ می‌داند. به‌ این‌ معنا که‌ یک‌ بیمار چشم‌ در آغاز باید توسط‌ یک‌ بینایی‌ سنج‌ معاینه‌ شود تا اگر دچار عیوب‌ انکساری‌ و اختلالات‌ دید دو چشمی‌ انحرافات‌ عضلانی‌ انکسار چشم‌…

    More