خدمات ما

اکو گرافی چشم چیست؟

اکو گرافی چشم چیست؟

اکوگرافی یک نوع تصویربرداری از بافت های مختلف با امواج فراصوت (اولتراسوند) است مشابه آنچه در مورد قلب انجام می شود یا در حقیقت مشابه سونوگرافی است و با فرستادن امواج اولتراسوند به داخل بافت و ثبت امواج برگشتی، نوعی تجسم از بافت به دست می آید. در چشم اکوگرافی کاربردهای مختلفی دارد که از جمله می توان به اندازه گیری طول چشم جهت محاسبه قدرت لنزهای داخل چشمی، بررسی مشکلات زجاجیه و شبکیه و بررسی تومورها اشاره کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *