تیم داکترها و کارمندان

تیم متخصص و متعهد شفاخانه معالجوی تحقیقی چشم روشنا

تیم متخصص و متعهد شفاخانه چشم روشنا در راستای تشخیص، تداوی و همچنان تحقیقات در مورد بیماری های چشمی توانسته است گامی بزرگ در عرصه تداوی بیماری های چشم بردارد.

 • سید فاروق حسینی جراح

  سید فاروق حسینی

  مدیر کل، دایرکتر و رئیس شفاخانه چشم روشنا استاد دانشکده طب دانشگاه هرات معرفی کامل: معاون پروفیسور امراض چشم، دیپارتمنت…

  ادامه
 • عزیز الرحمن نیازی جراح

  عزیز الرحمن نیازی

  رئیس دانشده طب دانشگاه هرات و همچنان دارای درجه تخصص در رشته انتانی از کشور استرالیا