داکتر شجاع الدین رمزی

داکتر معالج

معالج و جراح امراض چشم
شجاع الدین رمزی

وی دوره تحصیلات عالی را در دانشکده طب دانشگاه هرات در سال ۱۳۹۲ به پایان رسانیده است. سابقه کاری در کلینیک معالجوی چشم صفا به طول سه سال و یک سال تجربه کاری در بخش چشم کلینیک انصار را که در جریان تحصیل وی بوده است را دارا می باشد.

داکتر صاحب رمزی هم اکنون دوره تخصص خویش را در زمینه چشم در شفاخانه نور مزار شریف (بلخ) در حال سپری نمودن می باشد.