داکتر میر البرز فائز

داکتر معالج

میر البرز فائز

میر البرز فائز فارغ التحصیل رشته طب معالجوی از دانشگاه هرات در سال ۱۳۹۴ می باشد. وی به مدت یک سال است که در شفاخانه معالجوی تحقیقی چشم روشنا در زمینه تداوی چشم با ما همکاری دارد. همچنان دارای مدرک رسمی الترا سنوگرافی از مرکز علمی AUC می باشد.