وردپرس

.بلاگ نوشته ها

تحقیقات، مطالعات و مقالات علمی و آخرین رویداد های شفاخانه چشم روشنا را در این قسمت دنبال کنید.

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت سوم)

لینک قسمت دوم!

مواد و روش

این تحقیق به شکل Prospective در ظرف شش ماه، از اول ماه اسد تا اخیر ماه جدی سال ۱۳۹۴ بالای یک صد مریض مصاب به EKC در شهر هرات که به شفاخانۀ چشم روشنا مراجعه نموده­بودند انجام شد. بعد از مراجعه به شفاخانه، دید تمام مریضان با استفاده از فورمت دیجیتل Snellen Chart تعیین و در فورمۀ مخصوص درج گردید. بعداً از هر مریض تاریخچۀ مکمل اخذ شده و مریضانی که از اعراض کلینیکی شایع EKC شامل سرخی چشم، اشکریزی، احساس جسم اجنبی، افرازات مخاطی قیحی، درد، خارش، سوزش و بزرگ و دردناک شدن عقدات لمفاوی اطراف گوش شکایت داشتتد، شامل تحقیق شده و با slit lamp معاینه گردیدند. علایم کلینیکی و اختلاطات شایع EKC مانند غشای کاذب در روی منضمه و SEI، که هنگام معاینه با slit lamp یافت گردید، نیز در جدول مخصوص تحقیق درج شد. بعد از معاینۀ هر مریض، دست ها توسط محلول ضد عفونی کننده پاک گردید.

برای بررسی میزان آگاهی مریضان دربارۀ EKC، از هر مریض چهار سوال عمومی زیر در بارۀ مرض پرسیده شد:

 1. آیا قبلاً در بارۀ EKC معلومات داشتید؟
 2. آیا کسی از اعضای فامیل تان و یا یکی از کسانی که با شما در تماس صمیمی قرار دارد به مرض مصاب است؟
 3. آیا بعد از اینکه مطمئن شدید که به EKC مصابید، یا شخص دیگری به این سندروم مصاب است، تدابیر وقایوی را مورد توجه قرار داده­اید؟
 4. آیا در این اواخر در حوض­های آب بازی عمومی، آب بازی کرده­اید؟

همچنان برای ارزیابی جستجوی تداوی قبل از مراجعه به شفاخانۀ روشنا از هر مریض این دو سوال پرسان شد:

 1. آیا قبل از مراجعه به این شفاخانه، از کدام داکتر متخصص چشم برای این مشکل تان دوا دریافت کرده­اید؟
 2. آیا قبل از مراجعه به این شفاخانه، برای تداوی این مشکل تان از دواخانه­ها به صورت آزاد دوا دریافت کرده­اید؟

و بالاخره، مدت زمانی که از شروع اعراض و علایم کلینیکی سندروم EKC تا زمان مراجعۀ مریض به شفاخانۀ روشنا گذشته از مریض پرسان شد.

برای همۀ مریضان، از قطرات Santodex، Naphazolin، Artificial Tear و پماد Erythromycin تجویز شد. در اخیر نیز نکات مهم وقایوی و پیشگیری از سرایت بیشتر مرض در بین خانواده و محل کار به مریضان توصیه گردید.

وسایل تحقیق:

 1. مریضان
 2. Snellen chart برای تعیین دید
 3. Slit lamp برای معاینۀ چشم
 4. قطرۀ تتراکائین برای بی حسی موضعی منضمه
 5. Swab stick برای برداشتن غشای کاذب روی منضمه
 6. iCare Tonometer برای تعیین فشار داخل چشم
 7. Alcohol Hand Rub برای ضدعفونی کردن دست ها بعد از معاینۀ مریضان
 8. Microsoft Excel برای درج و حفظ داده های تحقیق
 9. Statistics برای مطالعۀ آماری

لینک قسمت چهارم!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *