• عملیات های چشمی
 • عینک سازی
 • دواخانه
 • معاینات بینایی سنجی
 • معاینات چشمی
 • عملیات های چشمی

  عملیات های درون چشمی و بیرون چشمی

 • عینک سازی

  ساخت انواع عینک

 • دواخانه

  مجهزترین مرکز پخش دواها

 • معاینات بینایی سنجی

  سنجش فشار و نمره چشم

 • معاینات چشمی

  معاینات امراض چشم

ارائه ی بهترین خدمات با بالاترین کیفیت

با روشنا، روشنایی چشمانتان را محافظت کنید.

داکتر ها و کارمندان

بزرگترین تیم متخصص داکتری و مدیریتی در افغانستان

 • سید فاروق حسینی

  سید فاروق حسینی جراح

  مدیر کل، دایرکتر و رئیس شفاخانه چشم روشنا استاد دانشکده طب دانشگاه هرات معرفی کامل:…

 • عزیز الرحمن نیازی

  عزیز الرحمن نیازی جراح

  رئیس دانشده طب دانشگاه هرات و همچنان دارای درجه تخصص در رشته انتانی از کشور…

 • میر البرز فائز

  میر البرز فائز جراح

  میر البرز فائز فارغ التحصیل رشته طب معالجوی از دانشگاه هرات در سال ۱۳۹۴ می…

سایر کارمندان

برخی مشتریان ما

بازخورد مراجعین

 • اظهار سپاس کفاش

  دستت بنازم ای طبیب که دارد هنر بسی --- بینایی ام رهانیده ای از خطر بسی
  دنیا به پیش دیده من پر غبار بود --- اینک چو لاله زار شده سر به سر بسی
  دستت به اذن حضرت حق میدهد شفا --- داری چو از حسین تبار و شجر بسی
  همکار نیک تست ترابی کو بو تراب دارد --- بسوی او ز گرم خوش نظر بسی
  پیغمبران و جمع طبیبان به امر دوست --- هر دو گروه بهر بشر تاج بسر بسی
  پیغمبران ز دام شیاطین کنند رها --- ارواح بی پناه تمام بشر بسی
  درد و الم ز جسم بشر کوچ کز کند --- باشد ز دانش طبیبی که بدهد ثمر بسی

  اظهار سپاس کفاش,