آرشیو برای سنبله ۱۳۹۵

فراخوان دوره آموزشی عملیات های جراحی داخل چشمی! (فیکو)

فراخوان دوره آموزشی عملیات های جراحی داخل چشمی! (فیکو)

یک گام بلند دیگر به سوی معیاری ساختن طبابت چشم در کشور عزیزمان، افغانستان!

شفاخانه معالجوی تحقیقی چشم روشنا افتخار دارد که با نصب و اندازی سیستم ویدیویی آموزشی عملیات های داخل چشمی خصوصا عمل جراحی فیکو ایمولسفیکیشن با دستگاه پیشرفته ساخت کشور ایالات متحده آمریکا AMO-WhitStar برنامه آموزشی جراحی فیکو Hand On را برای همکاران جراح چشم در تمام افغانستان پیشکش نماید.

ادامه

نحوه درست استفاده از لنز های تماسی

در این ویدیو که توسط داکتران متخصص این شفاخانه ترجمه شده است، نحوه استفاده صحیح شامل نگه داری، گذاشتن و برداشتن

ادامه