آرشیو برای جدی ۱۳۹۵

جلسه هفته وار اعضای شفاخانه

جلسه هفته وار اعضای شفاخانه

شفاخانه روشنا به خاطر ارائه خدمات بهتر و کیفیت در تشخیص و تداوی مریضانی که به این شفاخانه مراجعه میکنند جلسات هفته واری را به صورت متواتر برگزار مینماید. از حدود دو ماه بدین سو که جلسات به صورت پایدار برگزار میگردد، پیرامون چالش های فرا روی کارمندان و چالش هایی که از بازخورد مراجعین در حین خدمتگذاری به مراجعین این شفاخانه رخ داده، بحث و گفتگو صورت گرفته است. در بسیاری از موارد همچون نحوه ثبت مراجعین و ساعات معاینه مریضان محترم تدابیری خاص مد نظر گرفته شده است که خاص به خاطر ایجاد سهولت برای مراجعین می باشد.

 

یکی دیگر از فعالیت های این شفاخانه ارائه مطالب آموزشی در حیطه کاری شفاخانه چشم، در جریان جلسات هفته وارمان می باشد که این هفته با موضوع (خصوصیات یک نرس خوب) توسط سید محمد علی حسینی یکی از نرس های ورزیده این شفاخانه ارائه شد. موضوعات ارائه شده به زودی در قالب یک مطلب کامل در وبسایت قرار خواهد گرفت.

همچنان شما مراجعین عزیز میتوانید در قسمت نظرات این مطلب پیشنهادات و انتقادات سالم خویش را برای ما ارسال کنید.

ادامه